kompleksowa opieka medyczna

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

nowoczesne rozwiązania

miła i przyjazna obsługa


Zakres świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowo – rodzinnej

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2016 r. OBEJMUJE ON:

CZĘŚĆ I

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „pielęgniarką POZ” i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „położną POZ”, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:

1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2. świadczeń pielęgnacyjnych;
3. świadczeń diagnostycznych;
4. świadczeń leczniczych;
5. świadczeń rehabilitacyjnych.


CZĘŚĆ II

Zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie posiadanych kompetencji nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:

zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia dodrugiego miesiąca życia;

osoby niepełnosprawne.


2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, zwanym dalej „lekarzem POZ”;

pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;

położną POZ;

pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;

innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;

przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzeczzdrowia;

rodziną lub opiekunami świadczeniobiorcy.


3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;

rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;

prowadzenie edukacji zdrwotnej;

prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;

monitorowanie rozwoju dziecka;

realizację programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób;

prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;

organizację grup wsparcia;

profilaktykę chorób wieku rozwojowego;

edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.


Powrót do menu medycyny rodzinnej

Rejestracja / e-Rejestracja

Zapraszamy Państwa do telefonicznej oraz internetowej rejestracji w naszych przychodniach:

Czy wiesz, że...

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. powstał w lutym 1996 roku z inicjatywy osób pracujących dotychczas w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, pragnących przyczynić się do zmiany rzeczywistości w ochronie zdrowia

Nasza firma jako jedna z pierwszych z działających w branży medycznej wprowadziła w roku 2005 nowoczesny system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2000, w roku 2009 zaktualizowany do wymogów normy ISO 9001:2008

Misją Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych