kompleksowa opieka medyczna

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

nowoczesne rozwiązania

miła i przyjazna obsługa


Zakres diagnostyki lekarza rodzinnego

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań diagnostycznych lekarz rodzinny kieruje na badania i wskazuje pacjentowi miejsce, w którym zostaną one wykonane.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz rodzinny, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań. Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje, i za które płaci lekarz rodzinny ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy.

Lekarz rodzinny w zakresie swoich kompetencji zapewnia wykonanie następująch badań diagnostycznych:

Badania hematologiczne:
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
retikulocyty,
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne:
sód,
potas,
wapń zjonizowany,
żelazo,
stężenie transferyny,
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
białko C – reaktywne (CRP),
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol – HDL,
cholesterol – LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
minotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs – AgHBs,
VDRL,
żelazo – całkowita zdolność wiązania – TIBC,
PSA,
FT3,
FT4.

Badania moczu:
ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:
badanie ogólne,
pasożyty,
krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo – kefalinowy (APTT),
fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badania ultrasonograficzne (USG):
USG tarczyc i przytarczyc,
USG ślinianek,
USG nerek,
USG moczowodów i pęcherza,
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej,
USG obwodowych węzłów chłonnych.

Badania radiologiczne:
zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie czaszki i zatok,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie spirometryczne.

Lekarz rodzinny może kierować na badania kolonoskopii i gastroskopii do pracowni posiadających stosowne umowy z NFZ.


Powrót do menu medycyny rodzinnej


Rejestracja / e-Rejestracja

Zapraszamy Państwa do telefonicznej oraz internetowej rejestracji w naszych przychodniach:

Czy wiesz, że...

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. powstał w lutym 1996 roku z inicjatywy osób pracujących dotychczas w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, pragnących przyczynić się do zmiany rzeczywistości w ochronie zdrowia

Nasza firma jako jedna z pierwszych z działających w branży medycznej wprowadziła w roku 2005 nowoczesny system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2000, w roku 2009 zaktualizowany do wymogów normy ISO 9001:2008

Misją Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych