kompleksowa opieka medyczna

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

nowoczesne rozwiązania

miła i przyjazna obsługa


Świadczenia bez skierowania

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa powyżej.

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:
psychiatry
onkologa
wenerologa
dentysty
ginekologa i położnika

BEZ SKIEROWANIA ZE ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH korzystają (art. 57 ustawy*):

osoby chore na gruźlicę

osoby zakażone wirusem HIV

inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane

cywilne niewidome ofiary działań wojennych

uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017)

działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017)

w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017)

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obowiązuje od 01.07.2018)

osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018)

osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018)
Powrót do menu Dla pacjenta

Rejestracja / e-Rejestracja

Zapraszamy Państwa do telefonicznej oraz internetowej rejestracji w naszych przychodniach:

Czy wiesz, że...

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. powstał w lutym 1996 roku z inicjatywy osób pracujących dotychczas w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, pragnących przyczynić się do zmiany rzeczywistości w ochronie zdrowia

Nasza firma jako jedna z pierwszych z działających w branży medycznej wprowadziła w roku 2005 nowoczesny system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2000, w roku 2009 zaktualizowany do wymogów normy ISO 9001:2008

Misją Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych