kompleksowa opieka medyczna

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

nowoczesne rozwiązania

miła i przyjazna obsługa


Co leczymy

Słabowidzenie jest zjawiskiem związanym z wiekiem. W związku ze zmianami demograficznymi na świecie, w Europie oraz w naszym kraju, polegającymi na starzeniu się społeczeństw, problemy okulistyczne dotyczyć będą coraz większej ilości ludzi. W Wielkiej Brytanii 70% ludzi z inwalidztwem wzroku ma powyżej 65 lat. Gdy organizm się starzeje, starzeją się również oczy i mogą nie funkcjonować tak dobrze, jak dotychczas. Z oczami jest podobnie jak z siwieniem włosów i pojawianiem się zmarszczek na twarzy. Wielu ludzi w podeszłym wieku nie widzi tak dobrze jak wcześniej. Wielu będzie musiało nosić okulary, wielu będzie musiało być poddanym specjalistycznym zabiegom.

Zaćma

Zaćma jest najczęstszą przyczyną słabego widzenia u osób starszych w Polsce i na świecie. Jej istotą jest zmętnienie soczewki. Powoduje to liczne zaburzenia, początkowo w postaci widzenia za mgłą, matowego widzenia kolorów, pogorszenia widzenia przy słabym oświetleniu, np. wieczorem. Choroba ta wymaga częstej zmiany okularów, a ostatecznie prowadzi do ślepoty. Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny. Wykonujemy go metodą mikrochirurgii – fakoemulsyfikacji. Operacja trwa kilkanaście minut, jest bezbolesna, zapewnia minimalną urazowość i polega na usunięciu zmętniałej soczewki z jednoczesnym wszczepieniem sztucznej. Pacjenci z reguły opuszczają oddział w dniu zabiegu, po kilku godzinach.Widzenie w początkach zaćmy vs. prawidłowe:

Jaskra

Jaskra to grupa chorób, w których na skutek wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego dochodzi do zaniku nerwu wzrokowego. U wielu pacjentów długo nie ma żadnych niepokojących objawów lub są one niewielkie i często lekceważone. U innych chorych występują delikatne objawy, takie jak: koła tęczy, okresowe zamglenie widzenia, łzawienie. Może u nich dochodzić do ostrych ataków jaskry, charakteryzujących się bólem oczu i głowy, znacznym obniżeniem ostrości wzroku, a także do zaburzeń ogólnoustrojowych, np. wymiotów czy migreny. Nieleczona jaskra prowadzi do postępującego ograniczenia pola widzenia, tzw. widzenia lunetowego, a ostatecznie do utraty wzroku. Jaskra jest drugą po zaćmie przyczyną ślepoty na świecie. W Polsce na chorobę tę cierpi 3,5% populacji, czyli ok. 700 tysięcy osób. W przeciwieństwie do zaćmy, którą zawsze można wyleczyć operacyjnie i uzyskać powrót do normalnego widzenia, w jaskrze zmiany są nieodwracalne. Dlatego też tak ważne jest okresowe, coroczne badanie okulistyczne. Umożliwia ono wykrycie choroby w początkowym okresie, kiedy oko jest jeszcze w niewielkim stopniu uszkodzone. Wdrożenie odpowiednio szybko stosownego leczenia daje szansą na długie utrzymanie sprawności widzenia. Często powinny się badać osoby z czynnikami ryzyka, do których zalicza się: wiek powyżej 40 lat, jaskra u rodziców i/lub u rodzeństwa, nadciśnienie tętnicze, migrena, inne bóle głowy, znaczny stopień wady wzroku (nad- i krótkowzroczność), cukrzyca, leczenie kortykosteroidami, stan po urazie oka oraz stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

W naszym ośrodku, dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, możliwe jest szybkie zdiagnozowanie choroby i ocena jej zaawansowania. W leczeniu stosujemy krople, laseroterapię oraz w razie konieczności zabiegi operacyjne. U osób z zaćmą i jaskrą przeprowadzamy jednocześnie zabieg usunięcia zaćmy oraz operację przeciw jaskrową.Widzenie chorego z jaskrą w stanie średnio-zaawansowanym vs. prawidłowe:

Choroby siatkówki – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)

AMD jest schorzeniem degeneracyjnym plamki żółtej – centralnej części siatkówki, odpowiedzialnej za ostre i precyzyjne widzenie. Pierwsze objawy pojawiają się przy czytaniu – litery stają się zamazane i niewyraźne, obraz ulega powiększeniu lub pomniejszeniu, może wystąpić krzywienie linii prostych oraz ciemna plama w centrum pola widzenia. U ok. 10% pacjentów przebieg schorzenia jest ostry, w plamce żółtej dochodzi do wysięków oraz krwotoków i w ciągu krótkiego czasu może nastąpić znaczna utrata widzenia. W krajach rozwiniętych AMD jest najczęstszą przyczyną ślepoty. Wynika to z faktu, że najistotniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby jest wiek. W grupie osób pomiędzy 40. a 50. r.ż. występuje ona u 8%, a po 70 r.ż. u 30% populacji. Zwiększone ryzyko zachorowania stwierdza się też u osób mających w rodzinie chorego na AMD. Trzecim najistotniejszym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. Do choroby tej predysponują również: nadwzroczność, niebieskie tęczówki, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, ekspozycja na światło (znany jest ochronny wpływ dobrej jakości okularów przeciwsłonecznych).

Każda osoba może wykonać w warunkach domowych prosty test (tzw. test Amslera), który pozwala ocenić widzenie plamkowe. Badanie przeprowadza się dla każdego oka osobno, w okularach do bliży. Polega ono na patrzeniu z odległości ok. 30 cm w środek siatki Amslera, będącej kwadratem o boku 10 cm, podzielonym w pionie i poziomie liniami co 0,5 cm. Przy zmianach chorobowych pojawiają się zniekształcenia linii prostych oraz plama centralna.

W naszym ośrodku możemy wykonać spiralną optyczną koherentną tomografię optyczną oka (SOCT) oraz angiografię fluorosceinową. Oba te badania pozwalają zdiagnozować zwyrodnienia siatkówki oraz zdecydować o wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Są one całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. W leczeniu wysiękowej postaci AMD stosujemy preparaty anty-VEGF (lek Eylea firmy Pfizer oraz Lucentis firmy Novartis).

Leki podawane są okresowo, w zastrzykach do wnętrza oka. W naszym ośrodku otrzymacie Państwo również porady dietetyczne związane z chorobą AMD. Okazuje się bowiem, że niedobór antyoksydantów, witamin oraz minerałów w diecie odgrywa znaczącą rolą w powstaniu i przebiegu choroby.Test Amslera – widzenie prawidłowe vs. widzenie sugerujące AMD:

Choroby siatkówki – cukrzycowa choroba oczu

Najczęściej stwierdzanym i najcięższym powikłaniem ocznym cukrzycy jest uszkodzenie siatkówki – retinopatia cukrzycowa. Istotą zmian chorobowych jest uszkodzenie naczyń siatkówki z tworzeniem się mikrotętniaków, pękaniem ich i powstawaniem wylewów krwawych, co powoduje znaczne upośledzenie widzenia, a nawet ślepotę.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko rozwoju schorzenia są: brak wyrównania metabolicznego cukrzycy (wysokie poziomy cukru), długi okres trwania cukrzycy, cukrzyca w okresie dojrzewania, nadciśnienie tętnicze, wysokie stężenia lipidów w surowicy krwi (cholesterolu, trójglicerydów), współistnienie uszkodzenia nerek – nefropatii cukrzycowej, stan po operacji zaćmy oraz okres ciąży u kobiet z cukrzycą zdiagnozowaną przed ciążą.

Wczesne zmiany cukrzycowe nie dają objawów, dlatego można wykryć je tylko w badaniu okulistycznym. Z tego względu każdy chory na cukrzycę powinien być zbadany okulistycznie. W przypadku cukrzycy typu 1 badanie powinno być przeprowadzone w ciągu pierwszych 5 lat trwania choroby, natomiast u dzieci w okresie pokwitania ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 należy je wykonać natychmiast. U chorych na cukrzycę typu 2 badanie przeprowadza się w chwili rozpoznania choroby. Kolejne kontrole powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Zasadnicze znaczenie ma ocena dna oka. Dla chorych tego wymagających, oferujemy w naszym ośrodku specjalistyczne badanie obrazowe z użyciem kontrastu – angiografię fluorosceinową, umożliwiającą dokładną ocenę naczyń krwionośnych siatkówki.

W leczeniu średnio-zaawansowanych zmian cukrzycowych stosujemy leczenie farmakologiczne oraz fotokoagulację laserową, co zapobiega wylewom krwawym do ciała szklistego i tym samym utrzymuje sprawność widzenia. U chorych, u których wystąpiły już krwotoki do ciała szklistego, przeprowadzamy zabieg witrektomii – usunięcia ciała szklistego, co daje szansę na poprawę widzeniaWidzenie chorego z retinopatią cukrzycową vs. prawidłowe:

Zabiegi laserowe

Nasz ośrodek oferuje pełny zakres leczenia laserowego. Stosujemy je w zmętnieniu torebki soczewki u chorych po operacji zaćmy, z jaskrą oraz ze zmianami cukrzycowymi na dnie oka.

Inne operacje okulistyczne

Wykonujemy również Leczenie operacyjne w takich chorobach jak: gradówka, skrzydlik, guzek, kępki żótte, zmiany barwnikowe.

Operacje plastyczne powiek

Zespół Lekarzy tutejszego ośrodka przeprowadza zabiegi korekcyjne w zakresie powiek górnych i dolnych, w schorzeniach takich jak: podwinięcie i odwinięcie powiek związane z wiekiem, opadnięcie powiek górnych, a także zabiegi estetyczne w obrębie powiek.

Laserowa korekcja wad wzroku w Prywatnej Klinice Okulistycznej Oftalmika w Bydgoszczy

Centrum Okulistyki i Chirurgii Oka PODIMED w Szczecinku od ponad pięciu lat współpracuje z Prywatną Kliniką Okulistyczną „Oftalmika” profesora Józefa Kałużnego w Bydgoszczy.

W naszym ośrodku dokonujemy kwalifikacji pacjentów do leczenia laserowego. Zabiegi odbywają się w Klinice w Bydgoszczy.

Zabiegi laserowej korekcji wzroku umożliwiają pozbycie się okularów, co ma znaczenie szczególnie u osób młodych i aktywnych sportowo. Korygowana jest krótkowzroczność, nadwzroczność oraz astygmatyzm.

Powrót do menu okulistyki

Rejestracja / e-Rejestracja

Zapraszamy Państwa do telefonicznej oraz internetowej rejestracji w naszych przychodniach:

Czy wiesz, że...

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. powstał w lutym 1996 roku z inicjatywy osób pracujących dotychczas w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, pragnących przyczynić się do zmiany rzeczywistości w ochronie zdrowia

Nasza firma jako jedna z pierwszych z działających w branży medycznej wprowadziła w roku 2005 nowoczesny system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2000, w roku 2009 zaktualizowany do wymogów normy ISO 9001:2008

Misją Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych